En annorlunda skoldag

Intressanta skoltimmar vid vattnet vt 2021

Mitt Hav är finansierat av EU:s Havs- och fiskerifond fram till september 2021 och fram tills dess är alla nedanstående lektioner kostnadsfria för skolorna inom kommunerna Landskrona, Svalöv, Bjuv, Åstorp, Örkelljunga, Klippan, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Båstad.

Nedanstående lektioner har Mitt Hav att erbjuda för vetgiriga högstadieelever, nyfikna elever på mellanstadiet och frågvisa barn på lågstadiet.

Våra lektioner

Mitt Hav erbjuder lektioner till lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet både i och utanför era klassrum. Utbudet av lektioner varierar beroende på årstid. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om vilka lektioner som finns tillgängliga för just er och bokning.

Lektionernas koppling till läroplanen LGR 11

Biologisk Mångfald

Åk 4-9

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Enkla experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. 
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Fiske i Öresund

Åk F-3

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Vår Blå Planet

Åk 4-6

 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. 
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Marina Däggdjur

Åk 6-9

 • Djurs, växters och andra organismers liv.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Enkla experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Håvning vid stranden

Åk 1-9

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Enkla fältstudier.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. 
 •  Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Lär känna några havsdjur

Åk 1-6

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Ekosystemtjänster, till exempel rening av vatten och luft.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

(O)ljud i havet

Åk 6-9

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Djurs, växters och andra organismers liv.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Pressklipp

Även media har uppmärksammat vårt arbete. Här är en helsida i Helsingborgs Dagblad från 2018.