En annorlunda skoldag

Högstadiet

Mitt Hav är finansierat av EU:s Havs- och fiskerifond fram till september 2021 och därför är alla nedanstående lektioner kostnadsfria för skolorna inom kommunerna Landskrona, Svalöv, Bjuv, Åstorp, Örkelljunga, Klippan, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Båstad.

Nedanstående lektioner har Mitt Hav att erbjuda energiska högstadieelever. 

Bokning av lektioner

För att boka lektioner använd länken nedan. Den tar er vidare till TimeCenter där lediga tider för alla lektioner finns tillgängliga.

Boka tid

Marina Däggdjur –  en anpassning till livet i vatten

Tid två timmar plus en kort rast mitt i.

Marinbiolog kommer till ert klassrum med material framtaget av MARINE MAMMALS science education som är ett EU-finansierat projekt fokuserat på att öka ungdomars intresse för naturvetenskap. Ni lärare kan så klart själva använda er av detta material, www.marine-mammals.com.

Vi berättar och visar bilder på våra marina däggdjur. Vad innebär det att vara ett däggdjur i havet, i ofta kalla vatten. Vi pratar om och testar dykreflexen mm. Är det tyst i havet? Hur kommunicerar djuren i havet? Lyssnar på ljud från havet. Vi pratar om buller i havsmiljön och gör några experiment kring detta vi pratat om. Det blir även en frågesport under lektionen.

Lektionen är anpassat för 24 elever + lärare och varar i ca 2,5 timmar.

Vi behöver vara i ett klassrum lämpligt för att experimentera kring vatten, kran och avlopp, samt el och en projektor att visa Power Point med.

Foto 2018-09-05 13 08 31

VIRTUE – upptäck den biologiska mångfalden i havet!

(lektionerna utförs under höstterminen, september-oktober,
bokningarna behöver göras senast 1 april
 så vi hinner få ut undersökningsmaterial i hamnarna)

Vi möter dig och dina elever i början av höstterminen, vid en strand nära er skola. Ett par dagar senare ses vi igen i klassrummet och jobbar vidare med materialet från havet. Vi har med oss den utrustning som behövs och ni kommer med glada och vetgiriga elever.


Vi som kommer till er är Kristin Johansson, marinbiolog och grundare till Mitt Hav, Carina Jakobsson, marinbiolog på Mitt Hav samt Mikael Olsson, forskare och fd lektor i miljövetenskap på Göteborgs universitet. Mikael är även en av grundarna till VIRTUE. Båda har vi i flera år jobbat med undervisning i akvatiska miljöer.

Undervisningen bygger på en beprövad undersökningsmetod med VIRTUE- skivor. Skivorna har vi redan satt ut i havet under våren så att djur och växter hinner växa på dem. Under våren/sommaren får du som lärare en handledning av oss.

Virtue består av tre delar: 

  • En förberedande lärarhandledning senvåren 2020, i form av en video.
  • Exkursion med eleverna vid hamn/strand i närheten av er skola ht 2020. 1,5 timme.
  • Undersökning av det inhämtade materialet i klassrummet 1,5 timme.

Med VIRTUE får eleverna göra en fältstudie (ht 2020) där de får undersöka kusten i sin närhet, bl.a. håva och titta med vattenkikare på växt- och djurliv. Under fältdagen tittar vi också på de VIRTUE-skivor som vi hängt ut under våren och som eleverna sedan undersöker med steroluppar i klassrummet någon dag senare.

Lärarna har möjlighet att låta eleverna planera undersökningen i viss mån och eleverna får formulera frågeställningar som de kan arbeta systematiskt utifrån. Olika provtagningar och analyser görs där resultaten sedan jämförs med frågeställningar man haft, detta kan eleverna sedan redovisa.

Det vi i detta projekt erbjuder är, en introduktion till VIRTUE och här kan ni som lärare jobba vidare med eleverna i flera olika ämnen, få kontakt med andra skolor som jobbar med VIRTUE. Metoden fungerar i både havs- och sötvatten och en hemsida med mycket information och digitalt stöd finns att tillgå.

Ni lärare bokar er på e-post, kristin.johansson@leaderskanens.se senast den 1 april 2020. Ni anger hur många klasser ni vill delta med och hur stora dessa är. Ni meddelar även vilken strand ni vill undersöka och håva vid (vi försöker hitta hamn i närheten där vi hänger ut VIRTUEs rack under april).Vi skickar innan sommarlovet ut förslag på datum där vi ses under höstterminen med eleverna på stranden.

Vi behöver vara i ett klassrum lämpligt för att experimentera kring vatten, kran och avlopp, samt eluttag till ca 15  steroeluppar och en projektor att visa Power Point med.

Leader+färg
EHFF_flag_sv