En annorlunda skoldag

Högstadiet

Nedanstående lektioner har Mitt Hav att erbjuda energiska högstadieelever. 

Marina Däggdjur –  en anpassning till livet i vatten

Åk 6-9

Marinbiolog kommer till ert klassrum med material framtaget av MARINE MAMMALS science education som är ett EU-finansierat projekt fokuserat på att öka ungdomars intresse för naturvetenskap. Ni lärare kan så klart själva använda er av detta material, www.marine-mammals.com.

Marinbiolog kommer till ert klassrum, berättar om våra marina däggdjur. Hur har dessa landlevande däggdjur anpassat sig till ett liv i havet? Eleverna får prova sin dykreflex och några andra experiment kring anpassningarna.

Lektionen är anpassat för 26 elever + lärare och varar i ca 2,5 timmar inkl. rast

Vi behöver vara i ett klassrum lämpligt för att experimentera kring vatten, kran och avlopp, samt el och en projektor att visa Power Point med

(O)ljud i havet!

Åk 6-9

En fortsättning på lektionen ”Marina Däggdjur” som även kan göras fristående. Är det tyst i havet? Hur kommunicerar djuren i havet? Vi lyssnar på ljud från havet, pratar om buller i havsmiljön hur vi människor påverka havsmiljön med ljud. 

Lektionen är anpassat för 26 elever + lärare och varar i ca 1,5 timmar inkl. rast.

Håva vid stranden –

Upptäck livet vid strandkanten

Åk 7-9

(1 timma och 30 minuter på ”er” strand)

Ni behöver boka minst två lektioner efter varandra, samma dag!

Jag vill träffa elever och lärare på ”eran” strand. Jag har med utrustning och tillsammans undersöker vi strand och vatten.

Detta gör vi:

  • Vi håvar ut till knädjupt vatten och undersöker stranden. Det vi fångar och hittar samlas i baljor.
  • Vi gör en enklare fältstudie där vi identifierar och sorterar infångade djur och alger.
  • Vi diskuterar begreppet ekosystemtjänster, människans påverkan på naturen samt biologiskt mångfald. 

Passet på stranden är anpassat för 26 elever + lärare och varar i ca 1,5 timma.

När ni bokar er skola så skriver ni önskad strand. Stranden ska vara möjlig att nå med bil så vi kan komma dit med utrustningen. Bäst är också om det är en strand med både sandstrand och lite stenig botten, då hittar vi mer djur och alger.

Jag kan även komma till ”er” bäck eller sjö för håvning i sötvatten. Detta måste
meddelas vid bokning.

Foto 2018-09-05 13 08 31
Foto 2018-09-04 13 00 23
IMG_3195

Upptäck den biologiska mångfalden i havet – genom ett stereomikroskop

Åk 4-9

Lektionen är tänkt som en fortsättning på ”Håva vid stranden lektionen” och kan även göras fristående. 

I klassrummet får eleverna med hjälp av våra stereoluppar undersöka och upptäcka den biologiska mångfalden i havet med hjälp av plattor som suttit ute i ca 6 månader i olika hamnar.

Undervisningen bygger på en beprövad undersökningsmetod med VIRTUE- plattor.

Det vi i detta projekt erbjuder är, en introduktion till VIRTUE och här kan ni som lärare jobba vidare med eleverna i flera olika ämnen, få kontakt med andra skolor som jobbar med VIRTUE. Metoden fungerar i både havs- och sötvatten och en hemsida med mycket information och digitalt stöd finns att tillgå.

Vi som kommer till er är Kristin Johansson, marinbiolog och grundare till Mitt Hav samt Mikael Olsson, forskare och f.d. lektor i miljövetenskap på Göteborgs universitet. Mikael är även en av grundarna till VIRTUE. 

Vi behöver vara i ett klassrum lämpligt för att experimentera kring vatten, kran och avlopp, samt eluttag till ca 15  steroeluppar och en projektor att visa Power Point med.

Lektionen är anpassat för 26 elever + lärare och varar ca 2 timmar inkl en kort rast. Vi behöver tillgång till klassrummet 30 minuter innan lektionen för att ställa iordning.