En annorlunda skoldag

Intressanta skoltimmar vid vattnet

Vetgiriga högstadieelever, nyfikna elever på mellanstadiet och frågvisa barn från lågstadiet eller kanske till och med förskolan.

Vi har olika program som passar för alla åldrar!

 

Lågstadiet

Fisket i Öresund

Träffa fiskarna, marinbiologen, se och hör om fångsten från Öresund.

Vi kommer ut till er skola och har med material och utrustning.

Ulrika och Per är yrkesfiskare från Ålabodarna och Kristin är marinbiolog. Vi har alla tre tidigare undervisat om havet, fisk och fiske i olika former och vi vill gärna komma till er skola och visa upp fångst och lite redskap från Öresund, för era lågstadieklasser.

Alltihop sker utomhus på skolgården, vi visar och berättar under 45-50 minuter för två skolklasser (ca 40-45 elever) per pass. Eleverna får även möjlighet att titta närmare och känna på fisken.  Vi gör 4 pass per dag och skolan behöver boka minst 3 pass per dag.

Vi berättar om:

  • de fiskar som finns i Öresund med fokus på matfisk.
  • hur man fiskar i Öresund.
  • form och funktion, varför ser fiskarna ut som de gör?
  • vi pratar även om det som inte ska finnas i havet, skräpet.

Passet avslutas med en liten frågerunda kring det vi pratat om. Läraren får med sig de rätta svaren med lite extra fakta och information för rättning och genomgång med eleverna i klassrummet. Vi behöver hjälp av er när vi kommer med att sätta upp frågorna på skolgården.

Detta riktar sig till lågstadiet men är vi på er skola och ni inte kan fylla dagen så tar vi gärna emot en grupp förskoleelever också.

Mellanstadiet

Havets ekosystem och ekosystemtjänster
– Vad händer om fisken tar slut?

Vi vill träffa elever och lärare i åk 4-6 på ”deras” strand. Vi har med utrustning och tillsammans undersöker vi strand och vatten.

Detta gör vi:

  • Vi håvar i vattnet ut till knädjupt vatten och undersöker stranden. Det vi fångar och hittar samlas i baljor.
  • Vi undersöker djur och växter närmare med luppar, var lever de, varför ser de ut som de gör, vad äter de, vem äter dem, vad har de för roll i ekosystemet?
  • Vi introducerar och utvecklar begreppet ekosystemtjänster, alla naturens delar samarbetar och skapar dessa gratistjänster. Hur påverkar vi ekosystemen och vad händer när vi förstör ekosystem och gratistjänsterna försvinner? Hur gör vi för att hållbart använda oss av tjänsterna?

Passet på stranden är anpassat för 26 elever + lärare och varar i ca 1,5 timma samt är kostnadsfritt.

Det finns 3 pass per dag. Första passet är kl 08.30 andra passet 10.15 och sista kl 12.15. En skola måste boka in minst 2 efter varandra följande pass.

När ni bokar er skola så skriver ni önskad strand. Stranden ska vara möjlig att nå med bil så vi kan komma dit med utrustningen. Bäst är också om det är en strand med både sandstrand och lite stenig botten, då hittar vi mer djur och alger.

Högstadiet

VIRTUE – för högstadiet ht 2019

Vi möter dig och dina elever i början av höstterminen, vid en strand nära er skola. Ett par tre dagar senare ses vi igen i klassrummet och jobbar vidare med materialet från havet. Vi har med oss den utrustning som behövs och ni kommer med glada och vetgiriga elever.

Vi som kommer till er är Kristin Johansson, marinbiolog och grundare till Mitt Hav samt Mikael Olsson, forskare och fd lektor i miljövetenskap på Göteborgs universitet. Mikael är även en av grundarna till VIRTUE. Båda har vi i flera år jobbat med undervisning i akvatiska miljöer.

Undervisningen bygger på en beprövad undersökningsmetod med VIRTUE- skivor. Skivorna har vi redan satt ut i havet under våren så att djur och växter hinner växa på dem. Under våren/sommaren får du också som lärare gå en handledning med oss. 

Skolsatsningen för högstadiet består av tre delar:

  • En förberedande lärarhandledning våren/sommaren 2019. Ca 1,5  timme
  • Exkursion med eleverna vid hamn/strand i närheten av er skola. 1,5 timme.
  • Undersökning av det inhämtade materialet i klassrummet 1,5 timme.

Med VIRTUE får eleverna göra en fältstudie (ht 2019) där de får undersöka kusten i sin närhet, bl.a. håva och titta med vattenkikare på växt- och djurliv. Under fältdagen tittar vi också på de VIRTUE-skivor som vi hängt ut under våren och som eleverna sedan undersöker med steroluppar i klassrummet någon dag senare.

Lärarna har möjlighet att låta eleverna planera undersökningen i viss mån och eleverna får formulera frågeställningar som de kan arbeta systematiskt utifrån. Olika provtagningar och analyser görs där resultaten sedan jämförs med frågeställningar man haft, detta får eleverna sedan redovisa. 

Det vi i detta projekt erbjuder är, en introduktion till VIRTUE och här kan ni som lärare jobba vidare med eleverna i flera olika ämnen, få kontakt med andra skolor som jobbar med VIRTUE. Metoden fungerar i både havs- och sötvatten och en hemsida med mycket information och digitalt stöd finns att tillgå.

Vi hoppas att er skola är intresserad av att delta!  

Det är kostnadsfritt för skolorna att delta.

Ni lärare bokar in er på en av lärarutbildningsdagarna, den 14/6 eller 17/6 2019.  Anmäl er på e-post, kristin.johansson@leaderskanens.se. Dagarna (mellan augusti –oktober) med eleverna på stranden och i klassrummet bokar ni när vi se på lärarutbildningen.

Pressklipp

Även media har uppmärksammat vårt arbete. Här är en helsida i Helsingborgs Dagblad från 2018.

Leader+färg
EHFF_flag_sv