Mitt Hav

lär dig mer om vårt vatten.

För skolor

Boka ett besök av Mitt Hav! Projektet ska skapa ett stort intresse och engagemang för kustvatten och havsmiljön i området bland ungdomar och allmänhet. Det sker bland annat genom särskilda insatser för skolbarn med fokus på upplevelser och lärande.

Läs mer

 

 

Projektet ska skapa intresse och sprida kunskap kring havet och havsmiljön i vårt närområde. Genom roliga, spännande och havsnära aktiviteter ska projektet erbjuda möjlighet till engagemang för och kunskap om de utmaningar havet står inför.

Projektledare

Kristin Johansson, utbildad marinbiolog

telefon

070-22 90 494

e-post

kristin.johansson@leaderskanens.se

Leader+färg
EHFF_flag_sv