Från och med 2022 är Mitt hav åter igen ofinansierat efter nästa 4 års finansiering från Leader och Europas Havs-och fiskerifond.


Vi erbjuder fortsatt roliga, spännande och havsnära aktiviteter samt engagerade lektioner i klassrummet. Vi forsätter skapa intresse och sprida kunskap kring havet och havsmiljön i vårt närområde samt erbjuder möjlighet till engagemang för och kunskap om de utmaningar havet står inför. Vi vänder oss till skola, företag, föreningar m.fl.

Spännande att samla kunskap

Kristin Johansson

Utbildad marinbiolog

telefon

070-22 90 494

e-post

kristinj@marinbiolog.se