En annorlunda skoldag

Lågstadiet och Mellanstadiet

Nedanstående lektioner har Mitt Hav att erbjuda nyfikna elever på lågstadiet och mellanstadiet. För åk 6 finns även Marina Däggdjur och (O)ljud i havet. Mer info finns under fliken Högstadiet. 

Håva vid stranden –

Upptäck livet vid strandkanten

Åk F-6

(1 timma och 30 minuter på ”er” strand)

Ni behöver boka minst två lektioner efter varandra, samma dag!

Jag vill träffa elever och lärare på ”eran” strand. Jag har med utrustning och tillsammans undersöker vi strand och vatten.

Detta gör jag:

  • Vi håvar ut till knädjupt vatten och undersöker stranden. Det vi fångar och hittar samlas i baljor.
  • Vi undersöker djur och växter närmare med luppar, var lever de, varför ser de ut som de gör, vad äter de, vem äter dem, vad har de för roll i ekosystemet?
  • Jag introducerar och utvecklar begreppet ekosystemtjänster, alla naturens delar samarbetar och skapar dessa gratistjänster. Hur påverkar vi ekosystemen och vad händer när vi förstör ekosystem och gratistjänsterna försvinner? Hur gör vi för att hållbart använda oss av tjänsterna?

Passet på stranden är anpassat för 26 elever + lärare och varar i ca 1,5 timma.

När ni bokar er skola så skriver ni önskad strand. Stranden ska vara möjlig att nå med bil så vi kan komma dit med utrustningen. Bäst är också om det är en strand med både sandstrand och lite stenig botten, då hittar vi mer djur och alger.

Jag kan även komma till ”er” bäck eller sjö för håvning i sötvatten. Detta måste meddelas vid bokning.

 

IMG_1325
IMG_1021

Vår blå planet

Åk 3-6

En marinbiolog kommer till ert klassrum, visar bilder, berättar och experimentera med vatten. Vi börjar med en vattenmolekyl och hur vatten beter sig.

Vi måste vara rädda om vattnet, det är livsviktigt för oss och allt levande.. De finns olika vatten, söt-, salt-, brackvatten, går allt vatten att dricka? Var finns allt vatten, i havet, i marken eller kanske i luften? Vad händer när det hamnar plast i våra vatten?

Anpassat till 26 elever + lärare.

Lektionen tar 2,5 timma inkl. 30 min rast (gärna 2 x 15 min).

Vi behöver vara i ett klassrum lämpligt för att experimentera kring vatten, kran och avlopp, samt el, en projektor att visa Power Point med.

Upptäck den biologiska mångfalden i havet – genom ett stereomikroskop

Åk 4-9

Lektionen är tänkt som en fortsättning på ”Håva vid stranden lektionen” och kan även göras fristående. 

I klassrummet får eleverna med hjälp av våra stereoluppar undersöka och upptäcka den biologiska mångfalden i havet med hjälp av plattor som suttit ute i ca 6 månader i olika hamnar.

Undervisningen bygger på en beprövad undersökningsmetod med VIRTUE- plattor.

Det vi i detta projekt erbjuder är, en introduktion till VIRTUE och här kan ni som lärare jobba vidare med eleverna i flera olika ämnen, få kontakt med andra skolor som jobbar med VIRTUE. Metoden fungerar i både havs- och sötvatten och en hemsida med mycket information och digitalt stöd finns att tillgå.

Vi som kommer till er är Kristin Johansson, marinbiolog och grundare till Mitt Hav samt Mikael Olsson, forskare och f.d. lektor i miljövetenskap på Göteborgs universitet. Mikael är även en av grundarna till VIRTUE. 

Vi behöver vara i ett klassrum lämpligt för att experimentera kring vatten, kran och avlopp, samt eluttag till ca 15  steroeluppar och en projektor att visa Power Point med.

Lektionen är anpassat för 26 elever + lärare och varar ca 2 timmar inkl en kort rast. Vi behöver tillgång till klassrummet 30 minuter innan lektionen för att ställa iordning.

Foto 2018-09-04 13 00 23
IMG_3195