En annorlunda skoldag

Intressanta skoltimmar vid vattnet vt 2020

Mitt Hav är finansierat av EU:s Havs- och fiskerifond fram till september 2021 och därför är alla nedanstående lektioner kostnadsfria för skolorna inom kommunerna Landskrona, Svalöv, Bjuv, Åstorp, Örkelljunga, Klippan, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Båstad.

Nedanstående lektioner har Mitt Hav att erbjuda för vetgiriga högstadieelever, nyfikna elever på mellanstadiet och frågvisa barn på lågstadiet.

Lågstadiet

Boka tid
1. Fisket i Öresund
(endast under feb-mars)

Träffa fiskarna, marinbiologen, se och hör om fångsten från Öresund.

Någon gång under februari och mars månad kommer vi  ut till er skola och har med material och utrustning.

Ulrika och Per är yrkesfiskare från Ålabodarna och Kristin är marinbiolog. Vi har alla tre tidigare undervisat om havet, fisk och fiske i olika former och vi vill gärna komma till er skola och visa upp fångst och lite redskap från Öresund för era lågstadieklasser.

Alltihop sker utomhus på skolgården, vi visar och berättar under 45-50 minuter för två skolklasser (ca 40-45 elever) per pass. Eleverna får även möjlighet att titta närmare och känna på fisken.  Vi gör 4 pass per dag och skolan behöver boka minst 3 pass per dag.

Vi berättar om:

  • de fiskar som finns i Öresund med fokus på matfisk.
  • hur man fiskar i Öresund.
  • form och funktion, varför ser fiskarna ut som de gör?
  • vi pratar även om det som inte ska finnas i havet, skräpet.

Passet avslutas med en liten frågerunda kring det vi pratat om. Läraren får med sig de rätta svaren med lite extra fakta och information för rättning och genomgång med eleverna i klassrummet. Vi behöver hjälp av er när vi kommer med att sätta upp frågorna på skolgården.

Detta riktar sig till lågstadiet men är vi på er skola och ni inte kan fylla dagen så tar vi gärna emot en grupp förskoleelever också.

2 . Lär känna några djur från havet – Se och känna.
Marinbiolog från Mitt Hav kommer till ert klassrum med levande djur som finns i havet här utanför, ryggradslösa djur så som sjöstjärna, sjöborre, krabbor mfl. Vi berättar om djuren, hur de lever, vem äter vem? – näringskedjor, vad händer om något i näringskedjan försvinner och mycket mera. Tillsammans med djuren visar vi bilder. Vi pratar om var djuren i badviken är på vintern, är det årstider i havet? Kan man t.ex. meta krabbor på vintern?

Anpassat till 26 elever + lärare.

Lektionen är ungefär 2 timme med ca 15 minuters rast.  9.00-11.00.

3. Håva vid stranden – Upptäck livet vid strandkanten.

(1 timma och 30 minuter på ”er” strand)

Obs en skola måste boka in två skolklasser på var sitt efterföljande pass samma dag!

Vi vill träffa elever och lärare i åk 1-3 på ”eran” strand. Vi har med utrustning och tillsammans undersöker vi strand och vatten.

Detta gör vi:

Vi håvar ut till knädjupt vatten och undersöker stranden. Det vi fångar och hittar samlas i baljor.

Vi undersöker djur och växter närmare med luppar, vi pratar om, var de lever, varför ser de ut som de gör, vad äter de, vem äter dem, kan vi göra en näringsväv av det växter och djur vi hittar denna dag?

Passet på stranden är anpassat för 26 elever + lärare och varar i ca 1,5 timma.

Det finns 3 pass per dag. Första passet är kl 08.30 andra passet 10.15 och sista kl 12.15. En skola måste boka in minst 2 efter varandra följande pass.

När ni bokar er skola så skriver ni önskad strand. Stranden ska vara möjlig att nå med bil så vi kan komma dit med utrustningen. Bäst är också om det är en strand med både sandstrand och lite stenig botten, då hittar vi mer djur och alger.

Skolor som inte kan gå, cykla eller ta stadsbuss till sin närmsta strand kan från Leader få ersättning för bussbiljetter. Vill ni nyttja detta erbjudande så meddela det i er bokning, så skickar vi en pdf-blankett för ifyllnad och med mer information.

Mellanstadiet


Boka tid1. Vår blå planet – vatten och massor av vatten.

En marinbiolog från oss kommer till ert klassrum, visar bilder, berättar och experimentera med vatten. Vi börjar med en vattenmolekyl och hur vatten beter sig.


Vi måste vara rädda om vattnet, det är livsviktigt för oss och allt levande.. De finns olika vatten, söt-, salt-, brackvatten, går allt vatten att dricka? Var finns allt vatten, i havet, i marken eller kanske i luften? Vad händer när det hamnar plast i våra vatten?

Anpassat till 26 elever + lärare

Lektionen tar 2,5 timme med två raster. Kl. 8.15-10.45 (med 2 st 15 minuters raster) samt 11.00 -14.00  (med en lunchrast och en 10  min bensträckare)


Vi behöver vara i ett klassrum lämpligt för att experimentera kring vatten, kran och avlopp, samt el, en projektor att visa Power Point med.2. Håva vid stranden – Havets ekosystem


(1 timma och 30 minuter på ”er” strand)


Obs en skola måste boka in två skolklasser på var sitt efterföljande pass samma dag!


Vi vill träffa elever och lärare i åk 4-6 på ”eran” strand. Vi har med utrustning och tillsammans undersöker vi strand och vatten.

Detta gör vi:


Vi håvar ut till knädjupt vatten och undersöker stranden. Det vi fångar och hittar samlas i baljor.

Vi undersöker djur och växter närmare med luppar, var lever de, varför ser de ut som de gör, vad äter de, vem äter dem, vad har de för roll i ekosystemet?

Vi introducerar och utvecklar begreppet ekosystemtjänster, alla naturens delar samarbetar och skapar dessa gratistjänster. Hur påverkar vi ekosystemen och vad händer när vi förstör ekosystem och gratistjänsterna försvinner? Hur gör vi för att hållbart använda oss av tjänsterna?

Passet på stranden är anpassat för 26 elever + lärare och varar i ca 1,5 timma.

Det finns 3 pass per dag. Första passet är kl 08.30 andra passet 10.15 och sista kl 12.15. En skola måste boka in minst 2 efter varandra följande pass.

När ni bokar er skola så skriver ni önskad strand. Stranden ska vara möjlig att nå med bil så vi kan komma dit med utrustningen. Bäst är också om det är en strand med både sandstrand och lite stenig botten, då hittar vi mer djur och alger.

Skolor som inte kan gå, cykla eller ta stadsbuss till sin närmsta strand kan från Leader få ersättning för bussbiljetter. Vill ni nyttja detta erbjudande så meddela det i er bokning, så skickar vi en pdf-blankett för ifyllnad och med mer information.


3. Lär känna några djur från havet – Se och känna .
Marinbiolog från Mitt Hav kommer till ert klassrum med några levande djur som finns i havet här utanför, ryggradslösa djur så som sjöstjärna, sjöborre, krabbor mfl. Vi berättar om djuren hur de lever, vem äter vem? – näringskedjor, vad händer om någon i näringskedjan försvinner och mycket mera. Tillsammans med djuren visar vi bilder. Vi pratar om var djuren i badviken är på vintern, är det årstider i havet? Kan man t.ex. meta krabbor på vintern?


Anpassat till 26 elever + lärare.

Lektionen är ungefär 2 timme med ca 15 minuters rast.


En skola behöver boka in två klasser efter varandra samma dag!

Högstadiet

Boka tid

1. Marina däggdjur – en anpassning till liv i vatten.
Tid två timmar plus en kort rast mitt i.

Marinbiolog kommer till ert klassrum med material framtaget av MARINE MAMMALS science education som är ett EU-finansierat projekt fokuserat på att öka ungdomars intresse för naturvetenskap. Ni lärare kan så klart själva använda er av detta material, www.marine-mammals.com.

Vi berättar och visar bilder på våra marina däggdjur. Vad innebär det att vara ett däggdjur i havet, i ofta kalla vatten. Vi pratar om och testar dykreflexen mm. Är det tyst i havet? Hur kommunicerar djuren i havet? Lyssnar på ljud från havet. Vi pratar om buller i havsmiljön och gör några experiment kring detta vi pratat om. Det blir även en frågesport under lektionen.

Lektionen är anpassat för 24 elever + lärare och varar i ca 2,5 timmar.
Vi behöver vara i ett klassrum lämpligt för att experimentera kring vatten, kran och avlopp, samt el och en projektor att visa Power Point med

2. VIRTUE – upptäck den biologiska mångfalden i havet!
(lektionerna utförs under höstterminen, september-oktober,
bokningarna behöver göras senast 1 april
så vi hinner få ut undersökningsmaterial i hamnarna)

Vi möter dig och dina elever i början av höstterminen, vid en strand nära er skola. Ett par tre dagar senare ses vi igen i klassrummet och jobbar vidare med materialet från havet. Vi har med oss den utrustning som behövs och ni kommer med glada och vetgiriga elever.
Vi som kommer till er är Kristin Johansson, marinbiolog och grundare till Mitt Hav samt Mikael Olsson, forskare och fd lektor i miljövetenskap på Göteborgs universitet. Mikael är även en av grundarna till VIRTUE. Båda har vi i flera år jobbat med undervisning i akvatiska miljöer.
Undervisningen bygger på en beprövad undersökningsmetod med VIRTUE- skivor. Skivorna har vi redan satt ut i havet under våren så att djur och växter hinner växa på dem. Under våren/sommaren får du som lärare en handledning av oss.

Virtue består av tre delar: En förberedande lärarhandledning senvåren 2020, i form av en video.
Exkursion med eleverna vid hamn/strand i närheten av er skola ht 2020. 1,5 timme.
Undersökning av det inhämtade materialet i klassrummet 1,5 timme.
Med VIRTUE får eleverna göra en fältstudie (ht 2020) där de får undersöka kusten i sin närhet, bl.a. håva och titta med vattenkikare på växt- och djurliv. Under fältdagen tittar vi också på de VIRTUE-skivor som vi hängt ut under våren och som eleverna sedan undersöker med steroluppar i klassrummet någon dag senare.

Lärarna har möjlighet att låta eleverna planera undersökningen i viss mån och eleverna får formulera frågeställningar som de kan arbeta systematiskt utifrån. Olika provtagningar och analyser görs där resultaten sedan jämförs med frågeställningar man haft, detta kan eleverna sedan redovisa.

Det vi i detta projekt erbjuder är, en introduktion till VIRTUE och här kan ni som lärare jobba vidare med eleverna i flera olika ämnen, få kontakt med andra skolor som jobbar med VIRTUE. Metoden fungerar i både havs- och sötvatten och en hemsida med mycket information och digitalt stöd finns att tillgå.

Ni lärare bokar er på e-post, kristin.johansson@leaderskanens.se senast den 1 april 2020. Ni anger hur många klasser ni vill delta med och hur stora dessa är. Ni meddelar även vilken strand ni vill undersöka och håva vid (vi försöker hitta hamn i närheten där vi hänger ut VIRTUEs rack under april).Vi skickar innan sommarlovet ut förslag på datum där vi ses under höstterminen med eleverna på stranden.

Vi behöver vara i ett klassrum lämpligt för att experimentera kring vatten, kran och avlopp, samt eluttag till ca 15  steroeluppar och en projektor att visa Power Point med

Alla Mitt Havs lektioner är kostnadsfria för skolorna att delta i.

Pressklipp

Även media har uppmärksammat vårt arbete. Här är en helsida i Helsingborgs Dagblad från 2018.

Leader
EHFF