Om Mitt Hav

Projektets bakgrund och syfte

Projektet ägs av Leader Nordvästra Skåne med Öresund och vill skapa intresse och sprida kunskap kring havet och havsmiljön i vårt närområde. Genom roliga, spännande och havsnära aktiviteter ska det erbjuda möjlighet till engagemang för och kunskap om de utmaningar havet står inför. Projektet varar från 2018-2021.

Kortsiktiga mål: Projektet ska ha skapat ett stort intresse och engagemang för kustvatten och havsmiljön i området blandungdomar och allmänhet. Tillsammans med Lokalt ledd utveckling (LLU) i Halland projektet också genomföra en temavecka som  kallas ”Västerhavsveckan” tre gånger under projekttiden. Insatser för skolbarn med fokus på upplevelser och lärande ska vara en naturlig del för skolorna i området. Pedagogiska inspirationskompendium ska tryckas upp och/eller en pedagogisk app/spel.

Långsiktiga mål: Ett engagemang och samarbete ska ha kommit tillstånd så att ”Västerhavsveckan” ska leva vidare. Arbetet med att med att öka kunskapen om havsmiljön och hållbarutveckling ska var en naturlig del ute i skolorna. Kommunerna och företagen ska med stolthet visa upp och berätta inte bara om sin fantastiska kust utan om det viktiga och spännande livet i havet utanför.
Projektledare är Kristin Johansson, utbildad marinbiolog

Projektnamn: Mitt hav -Skäldervikens och Kattegatts vatten
Sökande: Leader nordvästra Skåne med Öresund
Journalnummer: 2017-5096 Fond och motivering: Havs- och fiskerifonden eftersom projektet har fokus på fiske
Åtgärd: Genomförande
Insatsområde: 1. Kreativt lärande
Aktuella kommuner i genomförandet: Båstad, Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Landskrona.

Läs mer om Leader här